18/08 HavsVerk
18/08 Simskola Svanesund
18/08 Aleksandra Parnes
19/08 Björn Afzélius - musik & minnen
20/08 Kulturvandring Myckleby- Brunnefjäll
20/08 Trädgårdsvandring på Morlanda